O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Financovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2023

AV   >   Semináre
Dátum konania:06. 12. 2022 - 06. 12. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,-
Cieľová skupina:Cieľom webinára je priblížiť školám a školským zariadeniam príjmy na výkon originálnych kompetencií a výdavky na tento účel. So zameraním na rok 2023 si predstavíme spôsoby financovania originálnych kompetencií v školstve, porovnáme ich a zodpovieme vám vaše prípadné otázky. Témou vás bude prevádzať Ing. Ingrid Konečná Veverková, ktorá patrí medzi uznávané odborníčky na kontrolu a ekonomiku v územnej samospráve.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor: Ing. Ingrid Konečná Veverková Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno
Na objednávku:nie


Dni a časy konania:Harmonogram
09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:Cieľová skupina: zamestnanci obcí, miest, vyšších územných celkov a riaditelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, kontrolóri, starostovia

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

PROGRAM
Financovanie originálnych školských kompetencií – základných umeleckých škôl, materských škôl, centier voľného času, školských klubov detí a školských jedální v roku 2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce o podrobnostiach financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v roku 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
Priestor na vaše otázky

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: