O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Otestujte sa On-line learning
     

O spoločnosti

Akadémia vzdelávania  je najväčšou a najstaršou organizáciou celoživotného vzdelávania na Slovensku. Bola založená v roku 1952 a od roku 1995 pracovala ako nezávislé občianske združenie. Akadémia vzdelávania pôsobila prostredníctvom siete  pobočiek a pracovísk prakticky na  celom území Slovenskej republiky. Rok 2013 bol "prelomový"  v organizácii a pôsobení AV. Pobočky niektorých miest začali pracovať  ako samostatný právny subjekt.

Široká ponuka vzdelávacích aktivít Akadémie vzdelávania bola zameraná predovšetkým na rozvoj kvalifikácie, rekvalifikáciu a výcvik zamestnancov a nezamestnaných. Realizovalo sa celé spektrum vzdelávania zamerané na manažérsku prípravu, tréningy  na rozvoj zručností, systematické jazykové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie, profesijné kurzy pre robotnícke povolania. Zabezpečovali sme prípravné kurzy na výkon špeciálnych odborných činností, vyžadujúcich si odbornú spôsobilosť, či poradenstvo pre trh práce.
Súčasné subjekty Akadémie vzdelávania tým nadviazali na prax AV. Máme bohaté skúsenosti  s realizáciou vzdelávacích projektov a splnením Vašich požiadaviek na vzdelávanie.

Pôvodné portfólio Akadémie vzdelávania  tvorilo viac ako  250 akreditovaných  programov, v ktorých študovalo viac ako 50 tisíc poslucháčov ročne. To potvrdzuje bohaté praktické skúsenosti. Všetky novovzniknuté Akadémie vzdelávania Vám týmto ponúkajú a zabezpečia ako jazykové vzdelávanie, tak aj odborné vzdelávanie podľa zadefinovanej požiadavky. Realizujeme všetky aktivity zamerané na edukáciu ako detí, tak aj dospelých. Špeciálnou kategóriu je zabezpečenie firemného vzdelávania na mieru. Vyučujú  skúsení  pedagógovia / lektori, ale aj  špičkoví odborníci z praxe.  Aj to je dôvod, prečo si veľa klientov vyberie aj v súčasnosti niektorú organizačnú jednotku z Akadémie vzdelávania .
Akadémia vzdelávania je rešpektovanou inštitúciou doma i v zahraničí, významným členom Európskej asociácie vzdelávania dospelých (EAEA), Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD SR)