O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Cestovné náhrady v roku 2023

AV   >   Semináre
Dátum konania:01. 06. 2023 - 01. 06. 2023
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:S ohľadom na zvýšenie stravného od 1. januára 2023 vám Júlia Pšenková priblíži, ako správne poskytnúť a spracovať cestovné náhrady v tuzemsku a v zahraničí. Zaoberať sa budeme osobami s nárokom na cestovné náhrady, povinnými smernicami, paušalizáciou náhrad, preddavkami, ako aj vylúčením súbehu tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty. Dozviete sa, na aké vreckové má zamestnanec nárok, ako prepočítať kurz a ako správne vyplniť formulár A1. Rozoberať budeme takisto špecifické situácie, kedy dôjde k prerušeniu pracovnej cesty alebo bolo použité súkromné motorové vozidlo.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor:Júlia Pšenková Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu.
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 11.30 obedňajšia prestávka
11.30 – 14.30 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Osoby s nárokom na cestovné náhrady
Definícia pracovnej cesty
Miesto pravidelného výkonu práce
Smernica o cestovných náhradách
Príkaz na pracovnú cestu
Paušalizácia cestovných náhrad
Prerušenie pracovnej cesty
Plnenia pri tuzemskej pracovnej ceste
Použitie súkromného motorového vozidla
Definícia zahraničnej pracovnej cesty
Plnenia pri zahraničnej pracovnej ceste
Preddavok na zahraničnú pracovnú cestu
Vylúčenie súbehu tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty
Vreckové
Prepočítací kurz
Formulár A1
Proces spracovania pracovnej cesty
Priestor na vaše otázky

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam zo školenia online na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: