O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: GDPR v roku 2023

AV   >   Semináre
Dátum konania:27. 01. 2023 - 27. 01. 2023
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVNIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Nestíhate sledovať každoročné zmeny týkajúce sa ochrany osobných údajov? Nič sa nedeje. Pozývame vás na webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá sleduje legislatívu, aktuálne problémy i úradné rozhodnutia za vás. Na základe nich vám pomôže nastaviť interné nastavenia a dokumenty tak, aby boli v súlade s nariadením GDPR, inými osobitnými predpismi a najmä s novinkami v roku 2023. Na webinári si vypočujete množstvo praktických príkladov, vďaka čomu budete vedieť všetky legislatívne povinnosti jednoducho a efektívne aplikovať do svojej praxe. Ukážeme si, ako má byť vypracovaná povinná dokumentácia, ako správne získať súhlas dotknutej osoby, akú máte informačnú povinnosť, ako prebieha úradná kontrola v praxi a podobne.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:JUDr. Marcela Macová, PhD., špecialista
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Viete, čo si máte predstaviť pod pojmom dokumentácia podľa Nariadenia GDPR? My vám presne povieme, čo všetko máte mať vypracované.
Viete si overiť, či máte správne vypracovanú informáciu o spracúvaní osobných údajov?
Viete, či máte právny základ na spracúvanie osobných údajov a či je to správny právny základ? Porovnáme si súhlas verzus oprávnený záujem napríklad pri fotografovaní.
Máte správne ošetrený vzťah s vaším sprostredkovateľom?
Dodržiavate zásady spracúvania osobných údajov? Napríklad pri kopírovaní úradných dokladov?
Monitorujete priestory kamerami? Viete, čo všetko musíte splniť, aby ste boli v súlade s GDPR a novým usmernením EDPB?
Poznáte najčastejšie pochybenia firiem pri spracúvaní osobných údajov?
Viete, kedy máte oznámiť porušenie ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov?
Viete, kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test? Poskytneme vám jeho vzor.
Viete, aké sú vaše práva a povinnosti počas kontroly?
Viete, aké sú povinnosti kontrolného orgánu?
Viete, aké sú novinky v oblasti ochrany osobných údajov a čo vás čaká?
Priestor na vaše otázky

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: