O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Kompetencie miest a obcí II

AV   >   Semináre
Dátum konania:08. 12. 2022 - 08. 12. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:Webinár nadväzuje na tému Kompetenčné právo v obci I, v rámci ktorej sme jednak nahliadli na kompetencie starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj na priebeh zriadenia komisií zastupiteľstva a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva. Tentokrát vám doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., priblíži pôsobnosti zástupcu starostu obce a prednostu obecného úradu. Zadefinuje tiež práva, povinnosti a odmeňovanie poslancov zastupiteľstva. Ďalšou z tém, ktorou sa budeme zaoberať, je právo veta starostu a priebeh pozastavenia výkonu uznesení zastupiteľstva starostom. Na záver nahliadneme na ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu a hlavnému kontrolórovi. Cenným bonusom webinára je množstvo praktických príkladov a najmä možnosť odborne sa poradiť s lektorom.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je plátca DPH, Ceny sú konenčé
Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. V aplikačnej praxi pôsobí ako advokát. V oblasti právnej vedy pôsobí ako vysokoškolský učiteľ
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09.00 – 10.30 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Zástupca starostu obce – čím ho možno poveriť
Prednosta obecného úradu – čím ho možno poveriť
Postavenie poslancov zastupiteľstva – práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov
Právo veta starostu – pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom
Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu, hlavnému kontrolórovi

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: