O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Pracovné cesty vo firmách a ich správne, preukázateľné a zrozumiteľné vyúčtovanie. Zmena stravného v roku 2023

AV   >   Semináre
Dátum konania:29. 05. 2023 - 29. 05. 2023
Miesto konania:Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z., Partizánska 17, Lučenec
Počet hodín:6
Cena:50,- eur
Registrácia:priebežne do 25.05.2023
Lektor:Ing. Miriam Matisová
Na objednávku:nie

Vydané osvedčenia:Bez dokladu

Dni a časy konania:Pondelok od 9.00 hod.
Popis:1. Legislatíva upravujúca poskytovanie cestovných náhrad v roku 2023 prehľad právnych predpisov (Opatrenie MPSVR 422/2022 od 01.01.2023)
- Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky.
- Zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz ( kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?)
- ako posudzovať preukázateľnosť dokladov pri vyúčtovaní PC zamestnanca v súčinnosti s digitalizáciou dokladov

2.Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu - náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy.
„Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty“
Možnosti digitalizovaných aplikácii pre zamestnancov na PC

3. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov
- čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe.
- posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce ( Náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy)
- evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty
- neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa

4. Pravidelné pracovisko zamestnanca, miesto výkonu práce zamestnanca – novelizácia ZP (vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska)
- povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany zamestnanca

5. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Metodické usmernenie sekcie auditu k Finančnej kontrole....

6. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady.....(zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby....)


7. Používanie súkromných, služobných motorových vozidiel na pracovných cestách, prehľad zmien základnej náhrady za používanie súkromného motorového vozidla v roku 2022, 2023 - dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady .... posúdenie výdavkov spojených s používaním MV. (prílohy: vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC), použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde. Havarijné poistenie pri pracovnej ceste. Zbierka oznámení a inštrukcií o vedení automobilovej techniky v príslušnom rezorte....

- Zdielaná ekonomika v roku 2023 v dopravnom ekosystéme Car-Sharing, Flotila Carsharingu, spôsob preukazovania elektrickej energie EV, norma pre nabíjanie EV .... budúcnosť v šoférovaní

8 . Praktické informácie - cestovné náhrady - stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Správne preukázanie výpočtu cestovných náhrad, krátenie stravného. Nové sumy stravného v roku 2023
- Prehľad zmien stravného a základnej náhrady v roku 2022

9. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC.
- cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov z pracovnej cesty.
- deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty. Prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy... praktické otázky a diskusia účastníkov seminára

10. Praktické príklady (krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného):
- § 5 stravné TPC, príklady
- § 5 stravné TPC, krátenie
- § 13 stravné ZPC, príklady
- § 13 stravné ZPC, krátenie
- PAUŠALIZÁCIA cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie.....
- vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
- vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie

11. Vzory v elektronickej podobe:
Cestové príkazy , Vnútorný predpisu o CN, Náhrada za použitie CMV na tuzemskej, zahraničnej PC, Použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť zamestnávateľa, Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien, Dohoda o mieste pravidelného pracoviska..

(K semináru účastníci obdržia aj pracovný materiál, vzory v elektronickej podobe budú zaslané účastníkom na ich emaily)
 
Prílohy:Matisová 29052023.doc

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: