O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2023

AV   >   Semináre
Dátum konania:05. 06. 2023 - 05. 06. 2023
Miesto konania:Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z., Partizánska 17, Lučenec
Počet hodín:6
Cena:50,- eur
Registrácia:priebežne do 02.06.2023
Lektor:Ing. Miriam Matisová
Na objednávku:nie


Dni a časy konania:pondelok od 9.00 hod.
Popis:PROGRAM:
1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2023
- systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi
- ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky, správne vyplnenie náležitosti pokladničného dokladu
- zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady,
vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov
- kritéria pri vytváraní analytických účtov Pokladnica., podpisy pokladníkov na
pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov, digitalizácia v účtovníctve, prepojenosť systémov v rámci kontrolného mechanizmu firmy, úradu

2. Zákon o finančnej kontrole (Vzor - Základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.). Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne
- Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly MF SR č. MF/006646/2022-1411 k FK ( finančná operácia, rozdelenie finančnej operácie, delenie na jednotlivé čiastkové sumy, preddavky)


3. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
- zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom
- - označovanie a číslovanie PD, TERMINALOVÉ PLATBY cez pokladňu (správna evidencia a účtovanie terminálových platieb)
- prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách
- poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD
- systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu
- evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o
poskytnutie preddavku, evidencia stravných lístkov
- výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladničných
operácii, inventarizácia pokladne

4. Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti

5. Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha
ako zrkadlo hotovostných platieb

6. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti, núdzový, mimoriadny stav v SR a pokladničné operácie – dopad na hotovostné platby účtovných jednotiek
Súčasťou seminára sú aj aktuálne pracovné materiály
 
Prílohy:Matisová 05062023.doc

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: